Archief opslag

Voor veel bedrijven zijn archieven vaak dure ruimten die beter anders gebruikt kunnen worden. Vaak door wettelijke verplichtingen moeten dossiers jaren bewaard worden. C. Pot Verhuizingen kan voor u de opslag of zelfs het gehele archiefbeheer verzorgen.

Archief oplag of beheer uitbesteden aan C. Pot Verhuizingen heeft verschillende voordelen:

  • Economischer gebruik van ruimte
  • Optimale beveiliging van uw documenten tegen inbraak, brand en wateroverlast
  • Goedbereikbaarheid door toegangscontrole systeem
  • Duidelijk inzicht in de jaarlijkse archiefkosten